Laboratorij za fiziku površina i materijala

Laboratorij je smješten u prostorijama Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci, na adresi Ulica Radmile Matejčić 2, 51 000 Rijeka.

 

Web stranice laboratorija