Laboratorij za koloide, polielektrolite i međupovršine

 

Laboratorij za koloide, polielektrolite i međupovršine je osnovan 2012. te se nalazi u novoj zgradi odjela na riječkom sveučilišnom kampusu. Trenutno raspolaže s nekoliko istraživačkih tehnika, a potpuno opremanje će biti postignuto u 2014. kroz infrastrukturni projekt Sveučilišta u Rijeci. Prvi članovi istraživačkog tima će biti zaposleni također u 2014., kroz EU FP7 - MC ITN projekt.

 

Laboratory for colloids, polyelectrolytes and interfaces

 Teme istraživanja:

Koloidi. Elektrostatsko nabijanje koloidnih čestica putem vezanja iona u vodenom mediju, određuje mnoga njihova svojstva koja su od tehnološkog značaja. Neka od najznačajnijih su koloidna stabilnost (trajnost), strukturiranje u gustim suspenzijama (mutnoća, opalescencija), interakcija s membranama (biokompatibilnost) kao i adsorpcija/desorpcija malih molekula (formulacija lijekova). Istraživanje unutar laboratorija je usmjereno na eksperimentalno određivanje površinskog naboja čvrstih nanočestica, te čestica koje se sastoje od čvrste jezgre i fleksibilne ljuske, a koje nastaju spontanim nakupljanjem amfifilnih blok-kopolimera u vodenom mediju. Tehnika koju prvenstveno koristimo su potenciometrijske titracije s podesivošću ionske jakosti. Za interpretaciju izmjerenih izotermi vezanja iona koristimo termodinamičke modele koji uključuju elektrostatski međupovršinski sloj uz površinu čestica, što se može smatrati znanstvenim izazovom u slučaju površina nanočestica na kojima je kemijski vezan ili adsorbiran sloj polielektrolita.

 

Polielektroliti. Istraživanje je usmjereno na polielektrolite u otopljenom stanju, kao i u stanju u kojem su fizički ili kemijski vezani na čvrstu površinu. Stanje naboja slabih polielektrolita ovisi o pH, pri čemu znanstveni izazov predstavlja sprega kompeticije kiselih ili baznih skupina za H+ ione, te efekata koji dovode do kooperativnog vezanja iona, kao što su konformacijske promjene i hidratacija. Ove fenomene proučavamo primijenjujući odgovarajuće modele izotermi protonacije (ili vezanja drugih iona), te njihovom usporedbom s eksperimentalnim podacima. Također, kvantitativno proučavamo promjenu u stanju protonacije te ionsku izmjenu prilikom adsorpcije polielektrolita na čvrste površine, koji procesi imaju važan utjecaj na svojstva i funkcionalnost ovih sustava.

 

Međupovršine. Od svibnja 2014., laboratorij će sudjelovati kao partner u projektu EU FP7 Marie Curie ITN Organic bioelectronics, u sklopu kojeg ćemo istraživati vezanje iona te elektronska svojstva tankih polimernih filmova (kao npr. PEDOT:PSS), koji sačinjavaju organsku komponentu u tzv. organskim elektronskim uređajima. Također, cilj nam je i razviti postupke za pripravu mikrostrukturiranih elektroda funkcionaliziranih vezanjem biomolekula, te proučiti njihova elektrokemijska svojstva, napose procese prijenosa naboja s iona iz otopine na funkcionaliziranu elektrodu. Ovaj projekt predstavlja mrežu za izobrazbu doktoranada između desetak europskih sveučilišta i instituta.

 

Oprema:

Potenciometrijske titracije visoke preciznosti s kotrolom ionske jakosti

Spektrofotometar u vidljivom i bliskom infracrvenom području (Metrohm-Foss)

 

 

Oprema  u procesu nabave putem infrastrukturnog projekta Sveučilišta u Rijeci (2014):

Instrument za mjerenje statičkog i dinamičkog raspršenja svjetla te elektroforetske pokretljivosti nanočestica

Spektroskopski oslikavajući elipsometar

Ciklička voltammetrija / Elektrokemijska impedancijska spektroskopija

 

Doc. dr. sc. Duško Čakara (voditelj laboratorija)

tel: + 385 - (0)51 - 584555

fax: + 385 - (0)51 - 584599

email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Publikacije:

Salomão Pinto Zarth C., Fras Zemljič L., Čakara D, Bračič M., Pfeifer A., Stana-Kleinschek K.,Heinze T., Studies on the Hydrolytic Stability of Water-Soluble Amino Group Containing Cellulose Esthers, Macromolecular Chemistry and Physics, 213, 1669 -1676 (2012)

Borkovec M., Čakara D., Koper G.J.M, Resolution of Microscopic Protonation Enthalpies of Polyprotic Molecules by Means of Cluster Expansions, Journal of Physical Chemistry B, 116, 4300-4309 (2012)

Fras-Zemljič L., Kokolj V., Čakara D., Antimicrobial and antioxidant properties of chitosan-based viscose fibres enzymatically functionalized with flavonoids, Textile research journal, 81, 1532-1540 (2011)

Fras L., Čakara D., Michaelis N., Heinze T., Stana-Kleinschek K., Protonation behavior of 6-deoxy-6-(2-aminoethyl)amino cellulose: A potentiometric titration study, Cellulose, 18, 33-43 (2011)

Čakara D., Fras L., Bračič M., Stana-Kleinschek K., Protonation behavior of cotton fabric with irreversibly adsorbed chitosan: A potentiometric titration study, Carbohydrate polymers, 78, 36-40 (2009)

Čakara D., Kobayashi M., Skarba M., Borkovec M., Protonation of Silica Particles in the Presence of a Strong Cationic Polyelectrolyte, Colloids and Surfaces A, 339, 20–25 (2009)

Slim C., Ktari N., Čakara D., Kanoufi F., Combellas C., Polyaniline Film Based Ultramicroelectrodes Sensitive to pH, Journal of Electroanalytical Chemistry, 612, 53-62 (2008)

Čakara D., Borkovec M., Microscopic Protonation Mechanism of Branched Polyamines: Poly(amidoamine) vs. Poly(propyleneimine) Dendrimers, Croatica Chemica Acta, 80, 421-428 (2007)

Čakara D., Chassagne C., Gehin-Delval C., Borkovec M., Protonation of Carboxyl Latex Particles in the Presence of a Strong Cationic Polyelectrolyte, Colloids and Surfaces A, 294, 174-180 (2007) (impact factor: 1.988)

Kobayashi M., Skarba M., Galletto P., Čakara D., Borkovec M., Effects of Heat Treatment on the Aggregation and Charging of Stöber-type Silica, Journal of Colloid and Interface Science, 292, 148-151 (2005)

Čakara D., Kleimann J., and Borkovec M., Microscopic Protonation Equilibra of Poly(amidoamine) Dendrimers from Macroscopic Titrations, Macromolecules, 36, 4201-4207 (2003)